O firmie

Przedsiębiorstwo GDG Acoustic Sp. z o.o. to nowoczesna firma specjalizująca się w produkcji rozwiązań przeciwhałasowych różnego rodzaju. Ich zadaniem jest obniżenie poziomu hałasu w taki sposób, aby nie wykraczał on poza zakresy dopuszczalne opisane w Rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (z późn. zm.)

Przygotowane przez nas panele aluminiowe, przezierne, okładziny akustyczne, reduktory hałasu oraz inne nasze produkty znajdują zastosowanie jako rozwiązania przeciwhałasowe dla budownictwa infrastrukturalnego, kubaturowego i przemysłowego.

Dysponujemy rozbudowanym parkiem maszynowym, który daje nam szerokie możliwości produkcyjne. Jesteśmy w stanie wytworzyć ekrany akustyczne o bardzo dobrych właściwościach dźwiękoizolacyjnych (pochłaniających i odbijających), przeznaczone do montażu przy torach kolejowych czy intensywnie uczęszczanych trasach drogowych. Możemy zagwarantować wyprodukowanie do 25 000 m2 paneli akustycznych miesięcznie. Jednocześnie służymy poradami w kwestiach optymalizacji dostępnych zabezpieczeń akustycznych.

Jakość naszych produktów oraz usług wypływa z doświadczenia naszego zespołu, który tworzą inżynierowie oraz specjaliści w zakresie projektowania, produkcji oraz budowy ekranów przeciwhałasowych.