S17 Odcinek 1 Garwolin – Kurów 10 884 m2

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin -Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) -granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) -Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 długości ok. 12,227 km –
10 884,26 m2.