S17 Odcinek 2 Garwolin – Kurów 3 318 m2

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin -Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) -granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) -granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok.km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km – 3 318,28 m2.

Zamontowane panele transparentne typu GDG TR w ekranach akustycznych zapewniając wysoką szczelność akustyczną oraz doskonałe zabezpieczenie obiektów mostowych.