S5 Poznań – Wrocław 1 665 m2

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań –Wrocław. Odcinek Radomicko –Kaczkowo. Etap I od km 0+000 do km 19+140 – 1 665,00 m2.

Na kontrakcie zamontowaliśmy panele akustyczne jednostronnie pochłaniające w kolorze RAL 6029 orz panele przezierne ESG VSG z sitodrukiem w postaci czarnych poziomych pasów przeciwko rozbijaniu się ptaków.