S8 Piotrków Trybunalski 41 000 m2

Dostawa wypełnień przeciwhałasowych na drodze S8 odcinek Piotrków Trybunalski – granica woj. łódzkiego 41 000,00 m2

Dla potrzeb zadania inwestycyjnego realizowanego dla Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi p.n. „Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej nr 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego” łącznie wyprodukowaliśmy 41 000 m2 paneli akustycznych GDG 8.1.

Wspólnie z naszym Zlecającym, będącym Generalnym Wykonawcą, firmą GOMIBUD sp. z o.o. zajmującą się kompleksowym wykonaniem ekranów akustycznych zamontowaliśmy je w okresie od sierpnia do listopada.

Zgodnie z wymogami przetargu i programem funkcjonalno-użytkowym panele akustyczne zostały kolorystycznie dostosowane do aranżacji już istniejących ekranów, a ich wysokość zależnie od potrzeb wynosiła od 2,0 do 7,0 m nad poziom jezdni.

Na kontrakcie zostały zamontowane panele GDG 8.1. – aluminiowe panele jednostronnie pochłaniające, spełniające wymagania dla klasy izolacyjności B3 a oraz klasy pochłanialności A4.